Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

This Call for Tenders is not covered by the Government Procurement Agreement (ref. Contract Notice, section IV.1.8). A Corrigendum to the Tender Specifications - Part 1: Administrative Specifications is published accordingly.
Τίτλος:
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Επτά πα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/08/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
6
Τεχνική υποστήριξη EUROMOD – Πορτογαλία
Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση του EUROMOD – Πορτογαλία.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
64,000.00 EUR
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
72314000
73110000
72310000
72300000
73000000
72316000
72000000