Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά δεδομένων σχετικά με τους «Δασμούς» και τις «Διαδικασίες και διατυπώσεις» ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
188
Ρωσική Ομοσπονδία — διατυπώσεις εισαγωγής
Παροχή και ενημέρωση δεδομένων για τα έτη 2016 έως 2018 σχετικά με τις διατυπώσεις εισαγωγής που ισχύουν στη Ρωσική Ομοσπονδία για το τμήμα «Διαδικασίες και διατυπώσεις» της βάσης δεδομένων πρόσβασης στην αγορά (MADB). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα είναι δυνατή μέσω της εισαγωγής ενός 4ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ή της περιγραφής των αγαθών. Η βάση δεδομένων MADB βρίσκεται στη διεύθυνση: http://madb.europa.eu
Άνευ αντικειμένου