Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική γραμματειακή υποστήριξη των ομάδων των κοινοποιημένων φορέων δυνάμει των...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/11/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/05/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Τεχνική γραμματεία για τους κοινοποιημένους οργανισμούς που σχετίζονται με την οδηγία 2009/142/EΚ σχετικά με τις συσκευές καύσης...
Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί να ορίσει τεχνική γραμματεία της ομάδας κοινοποιημένων φορέων που σχετίζονται με την οδηγία 2009/142/EΚ σχετικά με συσκευές καύσης αερίου.
Άνευ αντικειμένου