Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
FL/LEG22-05SCEN
Αναθέτουσα αρχή:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/01/2023
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
13
Υπηρεσίες μετάφρασης και μετα-επεξεργασίας σχετικά με κείμενα στον νομικό τομέα από τα Αγγλικά προς τα Μαλτέζικα
Υπηρεσίες μετάφρασης και μετα-επεξεργασίας σχετικά με κείμενα στον νομικό τομέα από τα Αγγλικά προς τα Μαλτέζικα.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
79530000