Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
DIGIT/R3/PO/2015/020 - Natacha III.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/10/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/12/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με εξοπλισμό δικτύου και τηλεπικοινωνιών.
Άνευ αντικειμένου