Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

IMPORTANT NOTE: the date of 28/01/2016 is the last date for the 'dispatch' of tenders by the tenderer and NOT the 'receipt' of tenders by ENISA.
Τίτλος:
Σενάριο άσκησης πίεσης και οπτικοακουστικού υλικού για τις ασκήσεις του ENISA στ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/12/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού σεναρίων ασκήσεων
Ο στόχος του εν λόγω σχεδίου είναι η ανάπτυξη οπτικού υλικού σεναρίων ασκήσεων το οποίο θα υποστηρίξει την αφήγηση της άσκησης Cyber Europe 2016 κατά τη διάρκεια της άσκησης.Οι εργασίες θα εκτελεστούν με την ακόλουθη δομή:1. σειρά εργασιών 1: προσομοίωση προγράμματος τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων,2. σειρά εργασιών 2: ανάπτυξη οπτικού υλικού για την υποστήριξη του σεναρίου της άσκησης,3. σειρά εργασιών 3: διαφημιστικό οπτικό υλικό μετά τη δράση.
Άνευ αντικειμένου