Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 - Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/02/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
Άνευ αντικειμένου
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παρτίδα αριθ. 2
Εκτέλεση εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (περίπου 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),• Atrium (ATR) (± 33 000 m2),• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),• Montoyer 75 (MOY), Οίκος της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (μεταξύ 4 000 και 12 000 m2 το καθένα).
Η πιο οικονομική