Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες παρακολούθησης της ξηράς του προγράμματος Copernicus - χαρακτηριστικά ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/04/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
3
Προϊόντα χλοώδους και μη ξυλώδους βλάστησης για την περιοχή EEA39
Το κύριο προϊόν για το επίπεδο υψηλής ανάλυσης «HRL χλοώδους και μη ξυλώδους βλάστησης» είναι μια «μάσκα χλοώδους και μη ξυλώδους βλάστησης», η οποία περιλαμβάνει όλες τις χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά μήκος του φάσματος έντασης χρήσης. Το προϊόν θα βασιστεί σε μια μεγαλύτερη χρονολογική σειρά εικόνων (πολυχρονική και πολυαισθητηριακή) η οποία εκτείνεται χρονικά έως το 2009 και θα δημιουργήσει μια βασική χαρτογράφηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων. Υπό αυτή την έννοια, δεν θα ενημερώσει τις προσπάθειες στο πλαίσιο του HRL 2012 για τη χαρτογράφηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, αλλά θα παράσχει μια εμπεριστατωμένη βάση για την παρακολούθηση των μελλοντικών μεταβολών.
Η πιο οικονομική