Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

MODIFICATION DU CALENDRIER DE LA PROCEDURE
Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A50/2015/M066 - Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης ε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/03/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/06/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
2
Παρτίδα Β: εκτέλεση εργασιών δομικού σκελετού και τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες —...
Εκτέλεση εργασιών δομικού σκελετού και τελικής επεξεργασίας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες — ξύλινες κατασκευές — εσωτερικά έργα — επενδύσεις.
Η πιο οικονομική