Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μέτρα για τη διατήρηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας BEST για την προώθηση τη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/05/2013
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/09/2013
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Δημιουργία και οργάνωση της διαδραστικής πλατφόρμας
Τμήμα 1 — Η δημιουργία και οργάνωση της διαδραστικής πλατφόρμας περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: σύσταση μιας ομάδας εργασίας BEST η οποία υποστηρίζεται από περιφερειακούς κόμβους γνώσεων, ανάπτυξη και διαχείριση ενός διαδραστικού δικτυακού τόπου, σύσταση μιας συντονιστικής επιτροπής και διοργάνωση εξαμηνιαίων συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής, διευκόλυνση και υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, μόχλευση κεφαλαίων και προβολή, καθώς και ανάπτυξη στρατηγικών BEST σε στενή συνεργασία με τρέχουσες δραστηριότητες, με τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και κοινότητες καθώς και με την κοινωνία των πολιτών.
Άνευ αντικειμένου