Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά δεδομένων σχετικά με τους «Δασμούς» και τις «Διαδικασίες και διατυπώσεις» ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
24
Λάος — διατυπώσεις εισαγωγής
Παροχή και ενημέρωση δεδομένων από την 1.1.2017 έως τις 31.12.2018 σχετικά με τις διατυπώσεις εισαγωγής που ισχύουν στο Λάος για το τμήμα «Διαδικασίες και διατυπώσεις» της βάσης δεδομένων πρόσβασης στην αγορά (MADB). Η πρόσβαση στις πληροφορίες θα πραγματοποιείται μέσω της εισαγωγής ενός 4ψήφιου ή 6ψήφιου κωδικού εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) ή της περιγραφής των αγαθών. Η βάση δεδομένων MADB βρίσκεται στη διεύθυνση: http://madb.europa.eu
Η πιο οικονομική