Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχέδιο επέκτασης και αναβάθμισης του κτιρίου Konrad Adenauer στο Λουξεμβούργο - ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/05/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
564
Εσωτερικά στόρια
Παρτίδα 564 — Εσωτερικά στόρια: T1: εσωτερικά στόρια.
Τιμή