Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ειδών μιας χρήσης για εστίαση.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/06/2016
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/07/2016
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες σχετικά με την παρτίδα
1
Προμήθεια ειδών μιας χρήσης για εστίαση — Λουξεμβούργο
Προμήθεια ειδών μιας χρήσης από χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό και διάφορα άλλα υλικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών εστίασης και των κοινωνικών δομών (κυρίως για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βρίσκονται στο Λουξεμβούργο (παρτίδα 1).
Τιμή