Pakkumiskutse andmed

Pealkiri:
Copernicuse maismaaseire teenused – maakatte suure eraldusvõimega tunnusjooned 2...
Tellija:
European Environment Agency (EEA)
TEDis avaldamise kuupäev:
17/07/2018
Pakkumuste vastuvõtmise tähtaeg:
02/10/2018
Olek:
Suletud
Info osa kohta
1
Läbilaskmatus 2018. vaatlusaastal, läbilaskmatuse muutus 2015.–2018. . vaatlusaastal ja tihehoonestus 2018. vaatlusaastal
Kõnealune osa hõlmab järgmise kolme peamise toote valmistamist:1) olemasolevate läbilaskmatuse oleku toodete jätkamine 2018. vaatlusaastal, kuid ruumilise eraldusvõime suurenemisega 20 meetrilt (praegusele) 10 meetrile;2) olemasolevate läbilaskmatuse muutuse toodete jätkamine 2015.–2018. vaatlusaastal (eraldusvõimel 20 m); ja3) olek kihi tihehoonestuse komponent 2018. vaatlusaastal ruumilise eraldusvõimega 10 m.Läbilaskmatuse peeneralduskihil on pikimad olemasolevad aegread kõigi peeneralduskihtide kohta, ulatudes ajas tagasi 2006., 2009., 2012. ja 2015. vaatlusaasta tooteni ning seotud muutuse toodeteni. Valmistamisviis ja töövoog on praeguseks suhtelised stabiilsed, eelnevate toodetega võrreldes on aga viidud sisse kaks olulist muudatust:1) kooskõlas tehnoloogia arengu ja täiustumisega parendab läbilaskmatuse oleku kiht 2018. vaatlusaastal ruumilist eraldusvõimet 20 m x 20 m piksli suuruselt 10 m x 10 m piksli suuruseni;2) täiendava väärtuse tagamiseks lisatakse Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt Euroopa asustuskaardi (ESM) osana välja töötatud ühtlustatud tihehoonestuse toode, mis tugineb Sentinel-2 kujutistel ja on kasutatav läbilaskmatuse komponendiga täielikult ühtlustatuna, samasuguse 10 m x 10 m ruumilise eraldusvõimega.
Majanduslikult soodsaim