Tarjouspyynnön tiedot

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Otsikko:
Paikalliset Copernicus-maanseurantapalvelut: maanpeitettä/maankäyttöä koskevien ...
Hankintaviranomainen:
European Environment Agency (EEA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
10/08/2016
Tarjousten vastaanoton määräaika:
26/09/2016
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
3
Natura 2000
Natura 2000 on verkosto, johon kuuluvat harvinaisten ja uhanalaisten lajien keskeiset lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä tietyt harvinaiset luontotyypit, joita itsessään suojellaan. Joidenkin luontotyyppien tiedetään vähentyneen merkittävästi koko EU:ssa. Tämän erän kohteena on Natura 2000 -alueiden maanpeitteen/maankäytön (LC/LU) kartoituksen jatkaminen (maantieteellinen laajennus) siten, että kohteena ovat tietyt Natura 2000 -alueet osittain luonnontilaisten luontotyyppien ja runsaslajisten niittyluontotyyppien osalta (vuodet 2012 ja 2006) (mikäli käyttökelpoisia erittäin korkean resoluution satelliittitietoja on saatavilla kyseisiltä 2 vuodelta). Lisäksi tämän erää 3 koskevan tarjouspyynnön perusteella tehtävän puitesopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa edellä määritetyn tietokerroksen tuotannon lisäksi konsultointipalveluja.
Kokonaistaloudellisesti edullisin