Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Muutto-, inventaari- ja varastonhallintapalvelujen toimittaminen Euroopan unioni...
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
27/01/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
02/03/2018
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
1
Varaston inventointi- ja hallintapalvelut
Erä 1: Varaston inventointi- ja hallintapalvelut Tämän tarjouspyynnön kohteena oleviin palveluihin sisältyvät yleiset varastonhallintapalvelut materiaalien/hyödykkeiden vastaanotosta tai toimituksesta siihen asti, kunnes niiden osalta on suoritettu kaikki tarvittavat toiminnalliset menettelyt optimaalisen ja tehokkaan hallinnan saavuttamiseksi. Lisättäköön, että inventointiosasto johtaa ja valvoo kaikkia sopimusosapuolen toimia. Viraston varainhoidollisiin velvollisuuksiin kuuluu säännöllisin väliajoin suoritettava käyttöomaisuuteen kuuluvien tietoteknisten laitteiden ja kalusteiden fyysinen inventaari. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän puitesopimuksen voimassaoloaikana järjestetään 2 sekä tietotekniset laitteet että kalusteet kattavaa kokonaisvaltaista fyysistä inventaaria ja 2 osittaista inventaaria, joista toiseen kuuluvat vain tietotekniset laitteet ja toiseen vain kalusteet. Vain 1 inventaari järjestetään vuosittain.
Kokonaistaloudellisesti edullisin