Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevien politiikkojen tukeminen (4 erää)
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
29/12/2018
Tarjousten vastaanoton määräaika:
25/02/2019
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
3
HFC-yhdisteiden hintojen ja käytön vähentämistä koskeva seuranta
Yleisenä tavoitteena on analysoida fluorihiilivetyjen tarjontaa ja kysyntää koskevia markkina- ja talousnäkymiä, analysoida vaihtoehtoisia tekniikoita ilmastotoimien pääosaston sisäistä käyttöä varten sekä tukea asetuksen (EU) No 517/2014 vaikutusten seurantaa.Sopimuksen erityistavoitteet ovat seuraavat:— fluorihiilivetyjä koskevan markkina- ja hintakehityksen seuranta ja analysointi kansainvälisillä ja EU:n markkinoilla,— kiintiöjärjestelmän toimivuuden ja vaikutusten arvioiminen,— HFC-yhdisteiden käytön vähentämisen vaikutusten analysointi asiaankuuluvilla aloilla,— laittoman kaupankäynnin määrän arviointi ja sitä harjoittavien yritysten tunnistaminen.
Kokonaistaloudellisesti edullisin