Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ympäristötilinpito
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG EUROSTAT
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
02/08/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
27/09/2019
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
1
Tuki rahamääräisen ympäristötilinpidon validointia ja kehittämistä varten
Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on erän 1 osalta— tukea Eurostatia tietojen keräämisessä ja validoinnissa, tietopuutteiden korjaamisessa ja tietojen arvioinnissa rahamääräistä ympäristötilinpitoa koskevalla tilastotieteen alalla,— tukea tietojen analysointia, laadun arviointia sekä tietojen levitystä rahamääräistä ympäristötilinpitoa koskevalla tilastotieteen alalla,— ylläpitää, parantaa ja käyttää olemassa olevia tietoteknisiä työkaluja sekä kehittää ja toteuttaa sellaisia uusia ja tehokkaampia, kattavia ja johdonmukaisia tietoteknisiä työkaluja, jotka ovat yhteensopivia Eurostatin tietoteknisen ympäristön kanssa, jotta saattaa valmiiksi maakohtaisia kyselytutkimuksia, tarkistaa tietoja maittain sekä validoida, analysoida ja levittää Eurostatin tietoja,— tukea Eurostatin suorittamaa rahamääräisen ympäristötilinpidon kehittämistä sekä uusien taloudellisen ympäristötilinpidon tietokokoelmien kehittämistä.
Paras hinta-laatusuhde
LU