Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Työt Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoa varten
Hankintaviranomainen:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
14/10/2019
Tarjousten vastaanoton määräaika:
27/11/2019
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
2
Pienet työt ja toiminnalliset muutokset.
Tämän erän kohteena olevat työt voidaan luokitella seuraavasti:Uusien rakennustöiden toteuttaminen: uusien rakennustöiden toteuttamiseen sisältyy kaikki uuteen infrastruktuuriin, tiloihin tai rakennuksiin liittyvät työt missä tahansa EUIPOn nykyisessä tai tulevassa Espanjassa tai ulkomailla sijaitsevassa rakennuksessa tai alueella.Kunnostustyöt: kunnostustöihin sisältyvät kaikki EUIPOn minkä tahansa kiinteistön laajennus-, parannus-, uudistamis-, mukauttamis-, muutos- tai vahvistustyöt sekä sellaiset varustamistyöt, joihin liittyy uusien tilojen rakentamista tai nykyisten tilojen uudistamista, missä tahansa EUIPOn nykyisessä tai tulevassa Espanjassa tai ulkomailla sijaitsevassa rakennuksessa tai alueella.Toiminnalliset muutostyöt: toiminnallisten muutostöiden tavoitteena on toimia välittömästi tai lyhyellä varoitusajalla ennakoimattomien tapahtumien korjaamiseksi tai sellaisten tilanteiden korjaamiseksi, joita EUIPO ei pysty ratkaisemaan, tai sellaisten kiireellisten tarpeiden täyttämiseksi, jotka voivat aiheuttaa riskin EUIPOn toiminnalle. Edellä kuvattujen töiden lisäksi sopimukseen sisältyvät seuraavat palvelut:1) sopimuksessa edellytetään tiettyä henkilöstöresurssien ja materiaaliresurssien vähimmäismäärää, jotta työt voidaan toteuttaa siten, että maksukykyisyys säilyy. Tästä syystä töistä vastaavan työryhmän on oltava saatavilla siten, että henkilöstöä on paikalla EUIPOn toimitiloissa jatkuvasti ja että nopeasti toimintavalmis ryhmä on saatavilla 24 tunnin kuluessa,2) kuhunkin toteutettavaan työhön tai asennukseen liittyvien tilojen käyttöönotto,3) siivous töiden jälkeen,4) pienten töiden toteuttamiseen liittyvien lopullisten asiakirjojen toimitus,5) laitteiden korjaava huolto takuuajan aikana. Ennalta ehkäisevä huolto on annettava sopimuksen mukaisesti EUIPOn yleisen huoltoyhtiön tehtäväksi,6) kaikki töiden, toteutettujen asennusten ja toiminnallisten muutosten tarvittavan laadun takaamiseksi tarvittavat tekniset, hallinnolliset, organisatoriset ja tarkastuksiin liittyvät toimet.
Paras hinta-laatusuhde
ES521