Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Tuki kansallisia ruokavaliotutkimuksia varten EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskev...
Hankintaviranomainen:
European Food Safety Authority (EFSA)
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
12/05/2015
Tarjousten vastaanoton määräaika:
07/08/2015
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
2
Aikuisia koskeva tutkimus (kohteena 10–74-vuotiaat henkilöt)
Tavoite 1: joko mukautetaan tai kehitetään menetelmät, joita käytetään kansallisessa elintarvikkeiden kulutusta koskevassa tutkimuksessa, EU:n laajuisen ruoankäyttöä koskevan tiedonkeruujärjestelmän (EU menu) menetelmiä koskevien EFSAn ohjeiden mukaisesti. Lisäksi valmistellaan kansalliset yhteiskäytännöt ja asiaan liittyvät asiakirjat ja toimitetaan ne EFSAlle sekä tehdään tiedonkeruuta koskeva kokeilu ja suoritetaan tiedonkeruu.Tavoite 2: tutkimuksen aikana kerättyjen, elintarvikkeiden kulutusta koskevien tietojen ja niihin liittyvien tietojen valmistelu ja toimittaminen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen vaatiman muodon mukaisesti.
Ei sovelleta