Tarjouspyynnön tiedot

Otsikko:
Ympäristöalan tiedotus- ja viestintäpalveluja koskeva puitesopimus (viisi erää).
Hankintaviranomainen:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Julkaisupäivämäärä TEDissä:
30/01/2013
Tarjousten vastaanoton määräaika:
13/03/2013
Tila:
Suljettu
Erän tiedot
1
Tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, materiaalit ja palvelut
Tähän erään sisältyy kattava tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen, mukaan luettuina— käsitteellinen vaihe (kuten luovien ideoiden keksiminen tapahtumia varten, ohjelmien ehdottaminen, näyttelyosastoja koskevien ehdotusten kehittäminen jne.),— logistinen tuki ennen tapahtumaa sekä sen aikana ja sen jälkeen (kuten tapahtumapaikan etsintä ja vuokraus, kaikkien tarvittavien kalusteiden ja teknisten laitteiden toimitus, näyttelyosastojen tuottaminen, rakentaminen ja purkaminen, mainosmateriaalien ja -palvelujen toimittaminen jne.),— tuki hankkeen johdolle ennen tapahtumaa sekä sen aikana ja sen jälkeen (kuten esimerkiksi vierasluettelojen käsittely, rekisteröinnit, puhujien hallinnointi, tapahtuman mainostaminen kiinnostuneille sidosryhmille ja tiedostusvälineille, asiaan liittyvien alihankkijoiden määrittäminen ja koordinointi, vastaanottotiskien miehitys, muistiinpanojen tekeminen ja konferenssien pöytäkirjojen laatiminen jne.),— tapahtumien jälkeinen arviointi (kuten osallistujien tyytyväisyyttä koskeva tutkimus, osallistumisraportti jne.).
Ei sovelleta