Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Prikupljanje, provjera i širenje statističkih podataka iz zemalja obuhvaćenih po...
Javni naručitelj:
European Commission, DG EUROSTAT
Datum objave na TED-u:
06/08/2016
Rok za primitak ponuda:
30/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Pružanje statističkih usluga povezanih s paritetima kupovne moći (PKM-ovi) za Gruziju i Ukrajinu
Cilj je ovog projekta uspostaviti paritete kupovne moći (PKM-ovi) za Gruziju i Ukrajinu za referentnu 2017. godinu, u svrhu kruga za 2017. međunarodnog komparativnog programa (international comparison programme – ICP). Više detalja dostupno je na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1484
Najpovoljnija ponuda