Detalji poziva na dostavu ponuda

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Naziv:
Usluge praćenja stanja lokalnog kopna Copernicus: proizvodnja skupova podataka v...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
10/08/2016
Rok za primitak ponuda:
26/09/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Natura 2000.
Natura 2000 je mreža ključnih uzgajališta i odmarališta rijetkih i ugrođenih vrsta, te nekih vrijetkih vrsta prirodnog staništa koje su same po se bi zaštićene. Neke su vrste staništa poznate po tome da su pretrpjela značajna smanjenja diljem EU-a. Ova se grupa odnosi na nastavak mapiranja pokrova zemljišta/uporabe zemljišta (LC/LU) lokacija N2K (geografska raširenost) radi odabira lokacija N2K za poluprirodna i travnata staništa s velikim brojem vrsta za 2012. i 2006. (što se tiče satelitskih podataka vrlo visoke razlučivosti koji se mogu upotrebljavati te koji su dostupni za ta dva datuma). Nadalje, cilj je okvirnog ugovora koji proizlazi iz ovog poziva na nadmetanje za grupu 3 nabava pomoćnih savjetodavnih usluga za proizvodnju prethodno navedenog sloja podataka.
Najpovoljnija ponuda