Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Administracija i pružanje privremenog osoblja za grupaciju EIB-a u okviru progra...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
22/11/2016
Rok za primitak ponuda:
29/12/2016
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Privremeno administrativno/pomoćno osoblje za sjedište grupacije EIB-a u Luxembourgu.
Pružanje administrativnog/pomoćnog privremenog osoblja u Luxembourgu putem agencija za zapošljavanje.
Najpovoljnija ponuda