Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje redovitih usluga izvješćivanja i usluga izvješćivanja na zahtjev - mrež...
Javni naručitelj:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Datum objave na TED-u:
28/02/2017
Rok za primitak ponuda:
12/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
23
Pružanje redovitih usluga izvješćivanja i usluga izvješćivanja na zahtjev — mreža dopisnika Eurofounda — Rumunjska
Pružanje redovitih usluga izvješćivanja i usluga izvješćivanja na zahtjev povezanih s Rumunjskom.
Najpovoljnija ponuda