Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Vođenje usluga cateringa na Europskom revizorskom sudu
Javni naručitelj:
European Court of Auditors (ECA)
Datum objave na TED-u:
21/03/2017
Rok za primitak ponuda:
25/11/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Vršenje provjera količine i kvalitete u pogledu usluga cateringa u Europskom revizorskom sudu
Sud traži pružatelja usluga za pomoć sa zadacima praćenja uspješnog izvršavanja ugovora o cateringu (grupa 1). „Vođenje usluge cateringa” odnosi se na vođenje restorana s osobljem, 2 kafeterija (K2 i K3) koje nude brzu uslugu, blagovaonice za izvršno osoblje (ručci, večere, prijemi) za službeni catering i događanja.
Cijena