Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Tehnička tajništva za skupinu prijavljenih tijela u okviru sljedećih direktiva: ...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Datum objave na TED-u:
29/04/2017
Rok za primitak ponuda:
06/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
5
Direktiva o tlačnoj opremi (Pressure Equipment Directive – PED) — Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o jednostavnim tlačnim posudama — Direktiva 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća
Svrha ovog poziva na nadmetanje je odrediti tehničko tajništvo za skupinu tijela za ocjenu sukladnosti uspostavljenih u okviru Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2014/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26.2.2014 o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda.
Najpovoljnija ponuda