Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge savjetovanja, komparativne analize i konzaltinga u informacijskoj i komun...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Informatics (DIGIT)
Datum objave na TED-u:
15/03/2017
Rok za primitak ponuda:
17/05/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Savjetodavne usluge (savjetovanje i studije na visokoj razini)
Savjetodavne usluge (savjetovanje i studije na visokoj razini) trebaju obuhvatiti potrebe sudjelujućih institucija EU-a za prilagođene i pojedinačne, nestandardne informacije za pitanja na visokoj razini i strateška pitanja. Za dodatne informacije vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.
Najpovoljnija ponuda