Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pravne usluge.
Javni naručitelj:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Datum objave na TED-u:
23/03/2017
Rok za primitak ponuda:
18/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Grupa 2: nizozemsko pravo u području zapošljavanja i radno pravo, uključujući porezno zakonodavstvo, zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o zdravstvenom osiguranju i sigurnosti
Za grupu 2: Europol primjenjuje nizozemske zdravstvene i sigurnosne norme. Povremeno je potrebno nizozemsko pravno savjetovanje o pitanjima prava u području zapošljavanja i radnog prava, uključujući zakon o mirovinskom osiguranju te povlasticama, zakon o socijalnoj sigurnosti i porezno zakonodavstvo.
Najpovoljnija ponuda