Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pravne usluge.
Javni naručitelj:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Datum objave na TED-u:
23/03/2017
Rok za primitak ponuda:
18/04/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
4
Grupa 4: belgijsko trgovačko pravo, uključujući ugovorno pravo, pravo u području IKT-a/IP-a, zaštite privatnosti i osobnih podataka, porezno zakonodavstvo i moguće zastupanje pred sudom
Za grupu 4: Europol sudjeluje u međuinstitucijskim postupcima javne nabave (odnosno, postupcima nadmetanja koje organizira Komisija EU-a u ime institucija i agencija EU-a). Sklopljeni ugovori su u nadležnosti belgijskog zakonodavstva i suda u Bruxellesu. Europolu je povremeno potrebno specijalizirano savjetovanje o belgijskom općem trgovačkom pravu. Savjetovanje se može odnositi i na pitanja povezana s uvjetima licenciranja softvera i njihovim tumačenjem u okviru belgijskog prava kao i pitanja o privatnosti i zaštiti podataka.
Najpovoljnija ponuda