Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil
Javni naručitelj:
European Asylum Support Office (EASO)
Datum objave na TED-u:
21/04/2017
Rok za primitak ponuda:
02/06/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Pružanje uredskog namještaja za Europski potporni ured za azil u Italiji, grupa 3
Otvoreni poziv na nadmetanje za pružanje uredskog namještaja Europskom potpornom uredu za azil u Italiji, grupa 3.
Najpovoljnija ponuda