Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Priprema i provedba 4. Europskog istraživanja o poduzećima (ECS)
Javni naručitelj:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Datum objave na TED-u:
20/05/2017
Rok za primitak ponuda:
Nije dostupno
Status:
Otvorite
Informacije o grupi
1
Istraživanje u obliku mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (Computer-assisted Web interviewing – CAWI), uz podršku telefonskog kontaktiranja i naknadnog praćenja
Za grupu 1 ugovaratelj će trebati provesti intervju koji predstavlja i upravu i zaposlenike putem mrežnog intervjuiranja uz pomoć računala (CAWI). Probiranje ispitanika treba se provesti putem telefonskog intervjuiranja uz pomoć računala (computer-assisted telephone interviewing – CATI).
Najpovoljnija ponuda