Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Ugovor(i) o izravnoj nabavi (2 grupe) za: zamjenu sigurnosne ograde i ažuriranje...
Javni naručitelj:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Datum objave na TED-u:
29/07/2017
Rok za primitak ponuda:
08/12/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Ugovor o izravnoj nabavi za zamjenu sigurnosne ograde i ažuriranje sustava za otkrivanje, uključujući povezane usluge
Ugovor o izravnoj nabavi za zamjenu sigurnosne ograde i ažuriranje sustava za otkrivanje, uključujući povezane usluge.
Cijena