Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Osiguranja za ljudske resurse i medicinska pomoć za Grupu EIB-a
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
08/09/2017
Rok za primitak ponuda:
10/10/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Osiguranje za medicinske troškove u slučaju profesionalne bolesti i nesretnog slučaja; paušalna davanja za smrt uslijed nesretnog slučaja i invaliditeta u slučaju smrti i invaliditeta koji proizlazi iz nesretnog slučaja ili...
Grupa EIB-a želi ugovoriti osiguranje od „osobnog rizika” u ime svog osoblja i drugih korisnika kako je utvrđeno opisom projekta, za pokrivanje nesretnih slučajeva (bilo da se radi o profesionalnim nesretnim slučajevima ili ne) te profesionalnih bolesti koje se pojave na bilo kojoj lokaciji u svijetu.
Najpovoljnija ponuda