Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Osiguranja za ljudske resurse i medicinska pomoć za Grupu EIB-a
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
08/09/2017
Rok za primitak ponuda:
10/10/2017
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Medicinska pomoć i repatrijacija za članove osoblja i osobe koje ovise o njima
Uslugom su obuhvaćeni medicinsko savjetovanje, medicinska pomoć i organizacija repatrijacije u svim situacijama, osim za članove osoblja i/ili osobe koje o njima ovise koji su na misiji za Grupu EIB-a.
Najpovoljnija ponuda