Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Specijalizirano savjetovanje u području ljudskih resursa za Europsku investicijs...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
20/02/2018
Rok za primitak ponuda:
22/03/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Savjetodavne usluge u području ljudskih resursa
Budući pružatelji usluga dužni su pružati specijalizirane savjetodavne usluge u području ljudskih potencijala u vezi sa sljedećim domenama: — strategija ljudskih resursa (uključujući provedbu kao i ciljani operativni model); — upravljanje vještinama i planiranje nasljeđivanja; — unutarnja mobilnost; — strateško planiranje radne snage; — upravljanje i razvoj izvedbe (npr. pojedinačni razvojni plan); — raznolikost i uključivanje; — brendiranje poslodavca i EVP; — uvođenje u posao; — organizacijska kultura i angažman zaposlenika; — analiza i izvješćivanje o ljudskim resursima; — trendovi tehnologije u području ljudskih resursa. S ciljem pružanja podrške najboljoj isporuci ljudskih resursa, uprava za osoblje traži pružatelje usluga koji su u mogućnosti provoditi vježbe „izrade vizija” za sva gore navedena područja — uz potporu ključnim zahvaćenim voditeljima unutar Uprave. Nadalje, pružatelji usluga također bi trebali biti u mogućnosti pružiti mogućnosti za analizu tržišta na gore navedenim područjima – tj. uspoređivanje s drugim međunarodnim financijskim institucijama/bankama i najboljom trenutačnom praksom te preporukama za gore navedena područja ljuskih resursa.
Najpovoljnija ponuda