Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Međunarodna služba za korisnike za MSP-ove u području intelektualnog vlasništva
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Datum objave na TED-u:
10/03/2018
Rok za primitak ponuda:
23/04/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Služba za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Kinu
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje 3 ugovora o pružanju usluga. Svaki ugovor o pružanju usluga uključivat će rad međunarodne službe za korisnike u području intelektualnog vlasništva (IP) s obzirom na geografsko područje, odnosno: Grupa 1: služba za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Kinu. Grupa 2: služba za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Jugoistočnu Aziju. Grupa 3: služba za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Latinsku Ameriku. Opći je cilj Grupe 1 – Služba za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Kinu doprinos internacionalizaciji MSP-ova u EU-u kroz pružanje stručnih savjeta o zaštiti i provedbi prava intelektualnog vlasništva u Kini ili koja se odnose na Kinu. Usluge Službe za korisnike u području prava intelektualnog vlasništva (IPR) za Kinu ciljaju na jačanje svijesti, upravljanje i zaštitu imovine intelektualnog vlasništva kod MSP-ova u EU-u koji djeluju ili namjeravaju djelovati u Kontinentalnoj Kini, Hong-Kongu, Makau i Tajvanu. Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Najpovoljnija ponuda