Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Jedinstveni okvirni ugovor za pružanje usluga VSat (grupa 1) te mobilne satelits...
Javni naručitelj:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Datum objave na TED-u:
07/04/2018
Rok za primitak ponuda:
22/05/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Pružanje usluga mobilne satelitske telefonije
Pružanje usluga VSat.
Najpovoljnija ponuda