Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga osposobljavanja za istražitelje nezgoda
Javni naručitelj:
European Maritime Safety Agency
Datum objave na TED-u:
16/06/2018
Rok za primitak ponuda:
13/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Tečaj temeljnih vještina za istražitelje nezgoda
Cilj je nabave identificirati odgovarajuće predavače koji će: — pomagati treneru/ima EMSA-e na temelju točaka navedenih u točki 2.1.1. Točan angažman dogovorit će se između trenera EMSA-e i izvoditelja radova najmanje 3 tjedna prije datuma planiranog osposobljavanja. Moduli u kojima izvoditelj treba pružiti pomoć u isporuci trenera EMSA-e bit će procijenjeni na ukupno 11 sati, — razviti sadržaj, povezane praktične vježbe/studije slučaja (za provođenje u učionici) i isporučiti module po nacrtu tečaja na temelju točaka navedenih u točki 2.1.2. za procijenjeni ukupan broj od 24 sata. Izvoditelj treba pripremiti odgovarajući materijal za osposobljavanje prije prvog predavanja i ažurirati ga između sljedećih predavanja ako je potrebno na temelju povratnih informacija sudionika o postizanju ciljeva tečaja, kako je definirano u točki 2.1.2. i u suradnji s trenerom EMSA-e. Izvoditelj bi trebao promovirati visoki stupanj aktivnog sudjelovanja svih sudionika na tečaju i, u tom pogledu, navedene vježbe/studije slučaja trebaju se održavati u učionici sa sudionicima podijeljenima u grupe. Štoviše, prateća dokumentacija mora sadržavati sveobuhvatne naputke za vježbu koji će se podijeliti sudionicima.
Najpovoljnija ponuda