Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Okvirni ugovor za studije u kojima se pružaju znanstveni savjeti za podršku zaje...
Javni naručitelj:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Datum objave na TED-u:
30/06/2018
Rok za primitak ponuda:
01/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Grupa 2: Znanstveni savjeti za podršku zajedničkoj ribarstvenoj politici u zapadnim vodama Atlantika EU-a i najudaljenijim regijama EU-a.
Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka za sklapanje višestrukog okvirnog ugovora u kaskadi za studije u kojima se pružaju znanstveni savjeti kao potpora provedbi zajedničke ribarske politike (Common Fisheries Policy – CFP) na sljedećim lokacijama: — grupa 2: zapadne vode Atlantika EU-a i najudaljenije regije EU-a. Višestruki okvirni ugovor u kaskadi sklopit će se s najviše 3 odabrana ponuditelja. Opći je cilj ovog višestrukog okvirnog ugovora pružiti Europskoj komisiji fleksibilan alat za traženje specifičnih i pravodobnih znanstvenih savjeta za upravljanje ribarstvom ili druge posebne usluge potrebne za pružanje savjeta kao potpora CFP-u u zapadnim vodama Atlantika EU-a i najudaljenijim regijama EU-a. Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.
Najpovoljnija ponuda