Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Telefonske komunikacijske usluge
Javni naručitelj:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Datum objave na TED-u:
02/06/2018
Rok za primitak ponuda:
17/07/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
A
Usluga mobilne telefonije
Usluga mobilne telefonije.
Najpovoljnija ponuda