Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava i ažuriranje podataka za odjeljke „Zahtjevi” i „Nacionalni porezi” na mre...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
17/07/2018
Rok za primitak ponuda:
14/09/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Ugovor za nabavu i regularno ažuriranje podataka o općim i posebnim zahtjevima za uvoz na mrežnoj stranici Službe za pomoć pri trgovini i u podatkovnoj bazi GU-a za trgovinu
Predmeti isporuke za grupu 1:(a) pregled postupaka za uvoz, uključujući dokumente za carinjenje;(b) opći zahtjevi primjenjivi na sve proizvode;(c) posebni zahtjevi, tekstovi s pojašnjenjima i poveznica na CN kodove s 8 znamenaka i zemlju podrijetla;(d) popis svih „naslova zahtjeva” s kratkim opisima na engleskom, francuskom, španjolskom i portugalskom jeziku;(e) nacrti tekstova o važnim izmjenama zahtjeva za odjeljak „Vijesti” na mrežnoj stranici.
Najpovoljnija ponuda