Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge programa Copernicus za praćenje zemljišta - obilježja pokrova zemljišta v...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
17/07/2018
Rok za primitak ponuda:
02/10/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Nepropusnost 2018., promjena nepropusnosti 2015.-2018. i nadogradnja za 2018
Ova grupa obuhvaća proizvodnju 3 glavnih proizvoda:1) nastavak s postojećim proizvodima povezanim sa stanjem nepropusnosti za referentnu godinu 2018. uz povećanje prostorne razlučivosti s 20 m (sada) na 10 m,2) nastavak s postojećim proizvodima povezanim s promjenom nepropusnosti za razdoblje 2015.-2018. (pri 20 m), i3) sloj stanja izgrađene komponente za 2018. pri prostornoj razlučivosti od 10 m.Sloj nepropusnosti visoke rezolucije ima trenutačno najdulju vremensku seriju za sve slojeve visoke rezolucije, počevši od proizvoda za 2006., 2009., 2012. i 2015. te njihovih proizvoda za promjenu. Način proizvodnje i radni tijek do sada su relativno stabilni, ali uvode se 2 značajne preinake u usporedbi s prijašnjim proizvodima:1) sloj s nepropusnim stanjem za 2018. poboljšat će prostornu razlučivost s veličine piksela 20 m x 20 m na veličinu piksela 10 m x 10 m, u skladu s tehnološkim razvojem i unaprjeđenjima,2) kako bi se postigla dodana vrijednost, uvodi se usklađeni proizvod nadogradnje koji je razvio Zajednički istraživački centar /(JRC) Europske komisije kao dio karte europskih naselja (European settlement map – ESM) koji će se temeljiti na snimkama Sentinel 2 i koji će biti u potpunosti usklađen s komponentom nepropusnosti, u istoj prostornoj rezoluciji 10 m x 10 m.
Najpovoljnija ponuda