Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Usluge prevođenja na hrvatski, njemački, irski, poljski, rumunjski i španjolski ...
Javni naručitelj:
European Parliament, DG Translation
Datum objave na TED-u:
06/11/2018
Rok za primitak ponuda:
07/12/2018
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
FR-HR
Nabava usluga prevođenja jednojezičnih dokumenata na izvornom jeziku s francuskog na hrvatski jezik. Procijenjeni je opseg stranica koje treba godišnje prevesti 2000.
Najpovoljnija ponuda