Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Odabir banaka za provedbu plaćanja u različitim valutama EU-a (osim EUR)
Javni naručitelj:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Datum objave na TED-u:
13/12/2018
Rok za primitak ponuda:
25/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
4
Plaćanja u CZK
Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).
Najpovoljnija ponuda