Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja na jezicima koji se ne...
Javni naručitelj:
European Asylum Support Office (EASO)
Datum objave na TED-u:
28/12/2018
Rok za primitak ponuda:
06/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
albanski, arapski, makedonski, norveški, ruski, srpski i turski
Pružanje usluga korekture prijevoda i jezičnog uređivanja za objave EASO-a i druge dokumente i proizvode na albanskom, arapskom, makedonskom, norveškom, ruskom, srpskom i turskom.
Najpovoljnija ponuda