Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Nabava baze podataka s adresama i usluga širenja informacija i praćenja medija z...
Javni naručitelj:
European Environment Agency (EEA)
Datum objave na TED-u:
22/12/2018
Rok za primitak ponuda:
31/01/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
1
Baze podataka s adresama i usluge širenja informacija
Održavanje baza podataka za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i širenje tiskanih i elektroničkih materijala EEA-e sustavno i na vrijeme.
Najpovoljnija ponuda