Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Podrška politikama o fluoriranim stakleničkim plinovima (4 grupe)
Javni naručitelj:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Datum objave na TED-u:
29/12/2018
Rok za primitak ponuda:
25/02/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
3
Praćenje cijene i smanjenja fluorougljikovodik
Opći je cilj analiza tržišta i nacionalnih aspekata ponude i potražnje fluorougljikovodika i alternativnih tehnologija za internu upotrebu od strane GU-a CLIMA, čime će se pružati podrška praćenju učinaka Uredbe (EU) br. 517/2014.Posebni su ciljevi ovog ugovora:— praćenje i analiza razvoja u pogledu tržišta i cijene na globalnom i EU-ovom tržištu fluorougljikovodika,— procjena funkcioniranja i utjecaja sustava kvota,— analiza utjecaja smanjivanja na inovacije u relevantnim sektorima,— procjena opsega nezakonite trgovine i identificiranje neusklađenih poduzeća, gdje je to moguće.
Najpovoljnija ponuda