Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pružanje usluga provjere „poznavanja klijenata” (Know Your Customer – KYC) i dru...
Javni naručitelj:
European Investment Bank (EIB)
Datum objave na TED-u:
31/01/2019
Rok za primitak ponuda:
29/03/2019
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
2
Porezna analiza
U grupi 2 EIB želi odabrati više pružatelja usluga za podršku Upravi za upravljanje transakcijama i restrukturiranje (TMR) u procjeni poreznih pitanja u projektima koje trenutačno prati Banka.Pitanja se mogu odnositi na porezne prijevare, utaju poreza, izbjegavanje poreza, štetne porezne prakse i/ili praksu agresivnog poreznog planiranja u kontekstu inicijativa koje je pokrenula Europska komisija u sklopu EU-ovog Paketa mjera za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza (Anti-Tax Avoidance Package – ATAP) i pristupa međunarodnih organizacija za utvrđivanje normi kao što su FATF i OECD-ov Globalni forum („porezna pitanja”).Na temelju navedenoga, Odjel za TMR/KYC traži vanjske stručnjake koji će pružati pomoć djelatnicima EIB-a u analizi utjecaja različitih poreznih pitanja na praćenje projekata u tijeku.
Najpovoljnija ponuda