Detalji poziva na dostavu ponuda

Naziv:
Pilot-projekt o „Pravilima o podrijetlu” za bazu podataka o pristupu tržištu (MA...
Javni naručitelj:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Datum objave na TED-u:
25/06/2014
Rok za primitak ponuda:
13/08/2014
Status:
Zatvoreno
Informacije o grupi
20
Peru
Svrha nadmetanja za grupu 20 nabava je podataka o „Pravilima o podrijetlu” primjenjivim u Peruu, koji će se uključiti u bazu podataka o pristupu tržištu (MADB). Podaci će biti dostupni nakon unosa 4-znamenkastog ili 6-znamenkastog HS koda proizvoda ili opisa robe. MADB je dostupan na sljedećoj adresi: http://madb.europa.eu
Nije dostupno